I feel like I can smell this gorgeous photo (via Go White Bronco):

Cuza-Voda, Iasi